Ślubowanie pierwszoklasistów

W dniu 17 października 2022r. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. 11Listopada 1918r. w Gołoszach. Uczniowie z radością powitali zaproszonych gości: Wójta Gminy Błędów p. Mirosława Jakubczaka, Sekretarza Gminy Błędów p. Jacka Adamskiego, ks. Leszka Brulińskiego Proboszcza Parafii św. Prokopa w Błędowie, przewodniczącą Rady Rodziców – p. Annę Górecką, pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanki z naszej szkoły, rodziców uczniów klasy pierwszej. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie klasy pierwszej ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły p. Agnieszka Sikorska dokonała pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion dzieci. Od tej chwili stali się oni nowymi członkami naszej wielkiej szkolnej rodziny!Na początku uroczystości odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy I z pomocą uczniów klasy V. Dama dworu – P.Górecka i rycerz – I.Podsiadły. Po części artystycznej przyszedł czas na życzenia i upominki. Uczniowie otrzymali między innymi medale pamiątkowe z herbem gminy, gry planszowe, książki, dyplomy, słodycze i przybory szkolne. Po skończonej akademii nasi bohaterowie wraz z rodzicami udali się na słodki poczęstunek zorganizowany przez swoich rodziców. Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły! Uroczystość przygotowały: H. Wojtecka i M. Tępińska.