Kalendarz Roku Szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

 

1 Rozpoczęcie rocznych
zajęć dydaktyczno – wychowawczych
1 września 2020 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia  2020 r.
3 Ferie zimowe 18 – 31 stycznia 2021 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021 r.
5 Egzamin ósmoklasisty 25 kwietnia 2021 r., godz. 9:00 (język polski)

26 kwietnia 2021 r., godz. 9:00 (matematyka)

27 kwietnia 2021 r., godz. 9:00 (język obcy nowożytny)

6 Zakończenie rocznych
zajęć dydaktyczno – wychowawczych
25 czerwca 2021 r.
7 Ferie letnie 26 czerwca –  31 sierpnia 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

  • 04.01-05.01.2021 r.
  • 04.05-05.05.2021 r.
  • 04.06.2021 r.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status