Pracownicy

GRONO PEDAGOGICZNE

1. Małgorzata Krasuska – m.krasuska@golosze.szkola.pl

 • mgr pedagogiki – nauczanie początkowe
 • studia podyplomowe- przyroda, gimnastyka korekcyjna
 • kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika
 • kurs kwalifikacyjny – zarządzanie oświatą
 • studia podyplomowe – geografia

2. Genowefa Czarnecka g.czarnecka@golosze.szkola.pl

 • mgr języka polskiego
 • studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą
 • studia podyplomowe – historia

3. Katarzyna Jankowska k.jankowska@golosze.szkola.pl

 • mgr pedagogiki – edukacja wczesnoszkolna
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu sztuki
 • studia podyplomowe – Plastyka – dydaktyka nauczania przedmiotu
 • studia podyplomowe- edukacja dla bezpieczeństwa
 • muzyka

4. Małgorzata Maniak m.maniak@golosze.szkola.pl

 • mgr inż. matematyki i informatyki
  (W zastępstwie na rok szkolny 2023/2024 – Maria Szewczyk)

5. Emilian Matysiak e.matysiak@golosze.szkola.pl

 • mgr historii
 • studia podyplomowe – informatyka
 • studia podyplomowe – wiedza o społeczeństwie
 • studia podyplomowe- wychowanie do życia w rodzinie

6.  Katarzyna Pietrucha k.pietrucha@golosze.szkola.pl

 • mgr filologii angielskiej

7.  Robert Sobczyk r.sobczyk@golosze.szkola.pl

 • mgr wychowania fizycznego- wychowania zdrowotnego i korektywy

8. Agnieszka Sikorska a.sikorska@golosze.szkola.pl

 • dyrektor szkoły od 01.09.2021 r.
 • mgr filologii polskiej
 • studia podyplomowe- logopedia ogólna
 • studia podyplomowe- neurologopedia

9.  Łukasz Żelazko l.zelazko@golosze.szkola.pl

 • j. rosyjski

10. Bogusława Woźniak b.wozniak@golosze.szkola.pl

 • mgr teologii
 • studia podyplomowe: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,plastyka i historia sztuki

11. Halina Wojtecka h.wojtecka@golosze.szkola.pl

 • mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
 • kurs kwalifikacyjny  z zakresu bibliotekoznawstwa

12. Irena Wojtczak i.wojtczak@golosze.szkola.pl 

 • mgr biologii
 • studia podyplomowe – nauczanie blokowe z przyrodą

13. Agnieszka Przepióra a.przepiora@golosze.szkola.pl

 • pedagogika wczesnoszkolna
 • mgr pedagogiki opiekuńczo – socjalnej
 • studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika
  (W zastępstwie na rok szkolny 2023/2024 – Małgorzata Tępińska)

16. Marzena Jankowska

 • nauczyciel w grupie przedszkolnej

17. Albina Krzemińska a.krzeminska@golosze.szkola.pl

 • mgr chemii

18. Julita Żabska

 • mgr fizyki

19. Krystyna Kaźmierczak

 • nauczyciel techniki i informatyki

20. Agata Górecka

 • nauczyciel wspomagający

21.  Joanna Maciak

 • nauczyciel wspomagający

22. Aleksandra Regulska

 • nauczyciel wspomagający

23. Monika Olszewska

 • nauczyciel wspomagający

24. Konrad Kęska

 • psycholog

PRACOWNICY OBSŁUGI

1. Anna Bugalska

 • woźna szkolna

2. Magdalena Gnatowska

3. Ewelina Czarnecka