Pracownicy

GRONO PEDAGOGICZNE

1. Małgorzata Krasuska – m.krasuska@golosze.szkola.pl

 • dyrektor szkoły od 01.09.2009 r.
 • mgr pedagogiki – nauczanie początkowe
 • studia podyplomowe- przyroda, gimnastyka korekcyjna
 • kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika
 • kurs kwalifikacyjny – zarządzanie oświatą
 • studia podyplomowe – geografia

2. Genowefa Czarnecka g.czarnecka@golosze.szkola.pl

 • mgr języka polskiego
 • studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą
 • studia podyplomowe – historia

3. Katarzyna Jankowska k.jankowska@golosze.szkola.pl

 • mgr pedagogiki – edukacja wczesnoszkolna
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu sztuki
 • studia podyplomowe – Plastyka – dydaktyka nauczania przedmiotu
 • studia podyplomowe- edukacja dla bezpieczeństwa

4. Małgorzata Maniak m.maniak@golosze.szkola.pl

 • mgr inż. matematyki i informatyki

5. Emilian Matysiak e.matysiak@golosze.szkola.pl

 • mgr historii
 • studia podyplomowe – informatyka
 • studia podyplomowe – wiedza o społeczeństwie
 • studia podyplomowe- wychowanie do życia w rodzinie

6.  Katarzyna Pietrucha k.pietrucha@golosze.szkola.pl

 • mgr filologii angielskiej

7.  Robert Sobczyk r.sobczyk@golosze.szkola.pl

 • mgr wychowania fizycznego- wychowania zdrowotnego i korektywy

8. Agnieszka Sikorska a.sikorska@golosze.szkola.pl

 • mgr filologii polskiej
 • studia podyplomowe- logopedia ogólna
 • studia podyplomowe- neurologopedia

9.  Magdalena Skruczaj m.skuczaj@golosze.szkola.pl

 • muzyka

10. Bogusława Woźniak b.wozniak@golosze.szkola.pl

 • mgr teologii
 • studia podyplomowe: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,plastyka i historia sztuki

11. Halina Wojtecka h.wojtecka@golosze.szkola.pl

 • mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
 • kurs kwalifikacyjny  z zakresu bibliotekoznawstwa

12. Irena Wojtczak i.wojtczak@golosze.szkola.pl

 • mgr biologii
 • studia podyplomowe – nauczanie blokowe z przyrodą

13. Agnieszka Przepióra a.przepiora@golosze.szkola.pl

 • pedagogika wczesnoszkolna
 • mgr pedagogiki opiekuńczo – socjalnej
 • studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika

14. Iwona Karpińska i.karpinska@golosze.szkola.pl

 • mgr fizyki i techniki

15. Jadwiga Kulig j.kulig@golosze.szkola.pl

 • mgr filologii rosyjskiej

16. Albina Krzemińska a.krzeminska@golosze.szkola.pl

 • mgr chemii

17. Paweł Grudzień p.grudzien@golosze.szkola.pl

 • mgr geografii

18.  Agnieszka Sosnowska-Budzik

 • nauczyciel wspomagający

PRACOWNICY OBSŁUGI

1. Anna Bugalska

 • woźna szkolna

2. Grażyna Jankowska

 • sprzątaczka

3. Ewa Ziemba

 • pomoc nauczyciela
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status