Podręczniki

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

w Publicznej Szkole Podstawowej im. 11 Listopada 1918 r. w Gołoszach

w roku szkolnym 2022/2023

PODRĘCZNIKI, KTÓRE ZAKUPIĄ RODZICE:

Szkolny Zestaw Podręczników został dopuszczony do użytku szkolnego decyzją dyrektora szkoły – po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną –  z mocą obowiązującą od 01.09.2022 r.

 POZOSTAŁE PODRĘCZNIKI DO KL. I –VIII oraz „0”

ZAKUPI SZKOŁA