Podręczniki

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

w Publicznej Szkole Podstawowej im. 11 Listopada 1918 r. w Gołoszach

w roku szkolnym 2021/2022

PODRĘCZNIKI, KTÓRE ZAKUPIĄ RODZICE:

Szkolny Zestaw Podręczników został dopuszczony do użytku szkolnego decyzją dyrektora szkoły – po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną –  z mocą obowiązującą od 01.09.2021 r.

Zestaw podręczników

KLASA PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWCA NR DOPUSZCZENIA
0 Religia Beata Śmigiera Aneta Rayzacher-Majewska  Klaudia Naczke- Wójcik Urszula Kryczka „ Z Panem Jezusem” Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa AZ-04-01/10-WA-2/17
Kl. I Religia Aneta Frączak Ks. Robert Szewczyk Ks. Sławomir Kulczyk „W imię Ojca i Syna i Ducha Św.” Podręcznik część 1 i część 2     Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa AZ-11-01/10 WA-1/12
Kl. II Religia Ks. Robert Szewczyk Aneta Frączak ”A oto ja jestem z Wami” Podręcznik część 1 i część 2   Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa AZ-12-01/10 -WA-2/13
Kl. III Religia Ks. Robert Szewczyk Aneta Frączak „Kto spożywa moje ciało, ma życie”. Podręcznik część 1 i część 2   Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa AZ-13-01/10-WA-2/14
Kl. IV Religia Ewelina Adamowicz Wioletta Tracz „Jestem chrześcijaninem” 1. Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa AZ-21-01/10-WA-3/13
Kl. IV J. rosyjski Beata Gawęcka-Ajchel Anna Żelezik „Cmyneнu 4”   WSiP   381/1/2011
Kl. V J. rosyjski Beata Gawęcka-Ajchel Anna Żelezik „Cmyneнu 5”   WSiP   381/2/2011/2016
Kl. V Religia Ks. Marek Czyżewski Ewelina Adamowicz „Wierzę w Jednego Boga”   1. Podręcznik do kl.V   Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa AZ-22-01/10 -WA-3
Kl. VI Religia Ks. Marek Czyżewski Ks. Michał Polny D. Kornacka „Wierzę w Święty Kościół Powszechny” 1. Podręcznik do kl. VI Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa AZ-23-01/10-WA-5/14
Kl.VI J. rosyjski Beata Gawęcka-Ajchel Anna Żelezik ’’Cmyneнu 6” WSiP   381/3/2011/2016
KL. VII   Religia Ks. Piotr Tomasik „Twoje słowo światłem na mojej drodze” 1.Podręcznik do kl. VII Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa AZ-31-01/10-WA-1/12
Kl. VIII Religia Ks. Piotr Tomasik „Ty ścieżkę życia mi ukażesz” 1.Podręcznik do kl. VIII Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa AZ-32-01/10-WA-1/13

 POZOSTAŁE PODRĘCZNIKI DO KL. I –VIII oraz „0”

ZAKUPI SZKOŁA