Historia szkoły

Ok. 1850 r. – założenie prywatnej szkoły w Gołoszach. Z powodu braku stałego lokalu przenoszono ją do Ignacowa, skąd ponownie i już na stałe wróciła do Gołosz w 1918r. Miała swą siedzibę u P. Wójcika.

1927 r. -1930 r. – nauka odbywała się w wynajętym lokalu u P. Józefa Zgutczyńskiego.

1930 r. -1937 r. – izbę lekcyjną udostępnił P. Władysław Kozera.

01.05.1936 r. – kierownik szkoły Henryk Cegiełkowski wraz z mieszkańcami okolicznych wsi rozpoczął budowę szkoły w Gołoszach. Już 15.01.1937r. młodzież szkolna uczyła się w nowej izbie lekcyjnej.

11.11.1937 r. – poświęcenie budynku szkolnego.

1949 r. – podwyższenie stopnia organizacyjnego szkoły do 7 klas zmusza do wynajęcia dodatkowej izby lekcyjnej we wsi. Rozpoczyna się wieloletnia tułaczka.
Sala lekcyjna mieści się kolejno
:

  • 1949 r. -1951 r. – u P. Jana Olszaka,
  • 1951 r. -1952 r. – u ; P. Władysława Kozery,
  • 1952 r. -1957 r. – w mleczarni w Gołoszach,
  • 1957 r. -1959 r. – ponownie u P. Jana Olszaka,
  • 1959 r. -1968 r. – znowu w mleczarni. 

1962 r. -1968 r. – rozbudowa szkoły. Dobudowanie od strony zachodniej 2 sal lekcyjnych i piętra. Nareszcie koniec tułaczki!

1969 r. -1971 r. – budowa Domu Nauczyciela i remont parteru budynku szkolnego.

 

1984 r. – podłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o., malowanie elewacji szkoły i Domu Nauczyciela.

1992 r. – doprowadzenie instalacji gazowej do budynku szkolnego, częściowa wymiana stolarki okiennej, malowanie sal lekcyjnych.

1995 r. – budowa skanalizowanego WC przy budynku szkolnym.

1999 r. – wymiana dachu, założenie instalacji odgromowej, modernizacja piętra szkoły.

2002 r. – modernizacja parteru, urządzenie boiska szkolnego.

2003 r. – utwardzenie terenu przyszkolnego kostką brukową, wyposażenie pracowni komputerowej ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

2005 r. – pozyskanie nowej pracowni komputerowej ze środków UE.

2006 r. – wymiana stolarki okiennej od strony południowej budynku szkolnego.

2007 r.  – wykonanie ogrodzenia wzdłuż szosy (od strony południowej), urządzenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego.

2008/2009 r. – wymiana podłóg i drzwi w sali gimnastycznej i sali nr 3, odnowienie tych sal oraz korytarza górnego i klas nr 4 i 8.

11.11. 2010 r. – Nadanie Publicznej Szkole Podstawowej imienia 11 Listopada 1918 r.

 

11.11. 2011 r. – Uroczystość nadania sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej im. 11 Listopada 1918 r.

2012 r. – Renowacja elewacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada 1918 r. w Gołoszach. 

2013 r. – modernizacja sali nr 1 i sali oddziału przedszkolnego, wyposażenie sali logopedycznej i wymiana mebli

2014 r. – modernizacja sali nr 6 i wymiana mebli

2015 r. – modernizacja sali nr 5 – wymiana podłóg i mebli, modernizacja placu zabaw.

2016 r. – ogrodzenie boiska szkolnego do piłki nożnej, montaż ławek na placu zabaw, modernizacja sali nr 8 i wymiana mebli.

2017 r. – modernizacja górnego korytarza – wymiana podłogi,  malowanie ścian, wymiana osłon na grzejniki.

2018 r.– Postawienie masztu i po raz pierwszy podniesienie flagi. Zakupienie szafek metalowych dla uczniów. Modernizacja korytarza dolnego. Modernizacja sali nr 7- wymiana podłogi, malowanie , wymiana ławek, stolików i regału. Zakupienie brakujących szafek dla przedszkolaków. Wymiana osłon na dolnym korytarzu. Zakupienie tablicy interaktywnej do sali nr 2. Doposażenie sal w projektory i laptopy. Wymiana nagłośnienia na korytarzu górnym. Zakupienie mikrofonów.

2019 r. – Zakupienie monitorów interaktywnych do sali nr1 i 9. Modernizacja sali nr 9-wymiana podłogi, malowanie, wymiana mebli.

2020 r. – Montaż ławek przed szkołą. Doposażenie placu zabaw w huśtawki. Zakupienie 8 laptopów z oprogramowaniem. Doposażenie szkoły w projektory interaktywne, tablety, komputery i pomoce do geografii, chemii, fizyki, biologii. Założenie Internetu szerokopasmowego.

 

Wszystkie działania dyrektorów w zakresie rozbudowy i modernizacji obiektu szkolnego mogły być dokonane dzięki ogromnemu zaangażowaniu społecznemu Rodziców i DarczyńcówPrzyjaciół Szkoły oraz wsparciu finansowemu Urzędu Gminy Błędów.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status