Historia szkoły

Ok. 1850 r. – założenie prywatnej szkoły w Gołoszach. Z powodu braku stałego lokalu przenoszono ją do Ignacowa, skąd ponownie i już na stałe wróciła do Gołosz w 1918r. Miała swą siedzibę u P. Wójcika.

1927 r. -1930 r. – nauka odbywała się w wynajętym lokalu u P. Józefa Zgutczyńskiego.

1930 r. -1937 r. – izbę lekcyjną udostępnił P. Władysław Kozera.

01.05.1936 r. – kierownik szkoły Henryk Cegiełkowski wraz z mieszkańcami okolicznych wsi rozpoczął budowę szkoły w Gołoszach. Już 15.01.1937r. młodzież szkolna uczyła się w nowej izbie lekcyjnej.

11.11.1937 r. – poświęcenie budynku szkolnego.

1949 r. – podwyższenie stopnia organizacyjnego szkoły do 7 klas zmusza do wynajęcia dodatkowej izby lekcyjnej we wsi. Rozpoczyna się wieloletnia tułaczka.
Sala lekcyjna mieści się kolejno
:

  • 1949 r. -1951 r. – u P. Jana Olszaka,
  • 1951 r. -1952 r. – u ; P. Władysława Kozery,
  • 1952 r. -1957 r. – w mleczarni w Gołoszach,
  • 1957 r. -1959 r. – ponownie u P. Jana Olszaka,
  • 1959 r. -1968 r. – znowu w mleczarni. 

1962 r. -1968 r. – rozbudowa szkoły. Dobudowanie od strony zachodniej 2 sal lekcyjnych i piętra. Nareszcie koniec tułaczki!

1969 r. -1971 r. – budowa Domu Nauczyciela i remont parteru budynku szkolnego.

 

1984 r. – podłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o., malowanie elewacji szkoły i Domu Nauczyciela.

1992 r. – doprowadzenie instalacji gazowej do budynku szkolnego, częściowa wymiana stolarki okiennej, malowanie sal lekcyjnych.

1995 r. – budowa skanalizowanego WC przy budynku szkolnym.

1999 r. – wymiana dachu, założenie instalacji odgromowej, modernizacja piętra szkoły.

2002 r. – modernizacja parteru, urządzenie boiska szkolnego.

2003 r. – utwardzenie terenu przyszkolnego kostką brukową, wyposażenie pracowni komputerowej ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

2005 r. – pozyskanie nowej pracowni komputerowej ze środków UE.

2006 r. – wymiana stolarki okiennej od strony południowej budynku szkolnego.

2007 r.  – wykonanie ogrodzenia wzdłuż szosy (od strony południowej), urządzenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego.

2008/2009 r. – wymiana podłóg i drzwi w sali gimnastycznej i sali nr 3, odnowienie tych sal oraz korytarza górnego i klas nr 4 i 8.

11.11. 2010 r. – Nadanie Publicznej Szkole Podstawowej imienia 11 Listopada 1918 r.

 

11.11. 2011 r. – Uroczystość nadania sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej im. 11 Listopada 1918 r.

2012 r. – Renowacja elewacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada 1918 r. w Gołoszach. 

2013 r. – modernizacja sali nr 1 i sali oddziału przedszkolnego, wyposażenie sali logopedycznej i wymiana mebli

2014 r. – modernizacja sali nr 6 i wymiana mebli

2015 r. – modernizacja sali nr 5 – wymiana podłóg i mebli, modernizacja placu zabaw.

2016 r. – ogrodzenie boiska szkolnego do piłki nożnej, montaż ławek na placu zabaw, modernizacja sali nr 8 i wymiana mebli.

2017 r. – modernizacja górnego korytarza – wymiana podłogi,  malowanie ścian, wymiana osłon na grzejniki.

2018 r.– Postawienie masztu i po raz pierwszy podniesienie flagi. Zakupienie szafek metalowych dla uczniów. Modernizacja korytarza dolnego. Modernizacja sali nr 7- wymiana podłogi, malowanie , wymiana ławek, stolików i regału. Zakupienie brakujących szafek dla przedszkolaków. Wymiana osłon na dolnym korytarzu. Zakupienie tablicy interaktywnej do sali nr 2. Doposażenie sal w projektory i laptopy. Wymiana nagłośnienia na korytarzu górnym. Zakupienie mikrofonów.

2019 r. – Zakupienie monitorów interaktywnych do sali nr1 i 9. Modernizacja sali nr 9-wymiana podłogi, malowanie, wymiana mebli.

2020 r. – Montaż ławek przed szkołą. Doposażenie placu zabaw w huśtawki. Zakupienie 8 laptopów z oprogramowaniem. Doposażenie szkoły w projektory interaktywne, tablety, komputery i pomoce do geografii, chemii, fizyki, biologii. Założenie Internetu szerokopasmowego.

 

Wszystkie działania dyrektorów w zakresie rozbudowy i modernizacji obiektu szkolnego mogły być dokonane dzięki ogromnemu zaangażowaniu społecznemu Rodziców i DarczyńcówPrzyjaciół Szkoły oraz wsparciu finansowemu Urzędu Gminy Błędów.