Podziękowania

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOŁOSZACH SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA RODZICOM I PRZYJACIOŁOM SZKOŁY ZA ŻYCZLIWOŚĆ I WKŁAD PRACY NA RZECZ SZKOŁY

 

Rok szkolny 2017-2018

 1. Rodzicom kl. II za przygotowanie słodkiego poczęstunku z okazji Zabawy Choinkowej.
 2. Zaangażowanym Rodzicom za przygotowanie poczęstunku z okazji Zabawy Choinkowej.
 3. Mateuszowi Kowalczykowi za przywiezienie napojów sponsorowanych przez wójta gminy Błędów.
 4. Panu Markowi Chusteckiemu za odwiezienie starych komputerów do Błędowa.
 5. Pani Marlenie Biedrzyckiej i Pani Beacie Kacprzak za przygotowanie poczęstunku na konkurs z języka angielskiego.
 6. Pani Maricie Długowskiej i Annie Długowskiej za pomoc w pozyskaniu słodyczy z Ferrero.
 7. Firmie Ferrero za nieodpłatne przekazanie słodyczy.
 8. Panu Włodzimierzowi Malczewskiego za postawienie masztu oraz prace wykonane pod maszt.
 9. Państwu Monice i Sebastianowi Górskim za oddelegowanie panów do prac nad terenem , na którym postawiono maszt oraz za przekazanie maty i kory.
 10. Januszowi  Kowalczyk za obkoszenie terenu szkolnego.
 11. Pani Magdalenie Gnatowskiej za skoszenie trawy na terenie szkolnym.
 12. Rodzicom kl.VI za przygotowanie poczęstunku z okazji podniesienia flagi.
 13. Panu Andrzejowi Kacprzakowi za czyszczenie studni.
 14. Państwu Annie i Robertowi Fatkowskim za odebranie sceny i jej przechowanie.
 15. Pani Grażynie Jankowskiej za przyszycie rzepów do szarf sztandarowych.
 16. Panu Andrzejowi Kacprzakowi za skoszenie trawy na terenie szkolnym.
 17. Panu Jackowi Kępka za skoszenie trawy na terenie szkolnym.
 18. Pani Justynie Kacprzak i Pani Annie Fatkowskiej za upieczenie ciasta na konkurs wiedzy historycznej.
 19. Rodzicom uczniów kl.III za przygotowanie poczęstunku i ogniska z okazji Święta rodziny.
 20. Panu Wiesławowi Kępka za skoszenie trawy na terenie szkolnym.