Działania podejmowane w ramach sieci

Działania podejmowane w ramach sieci

1. Spotkanie organizacyjne online na platformie MS Teams (5 luty 2021r.) – organizator PSP Gołosze

 • Integracja uczestników sieci
 • Rozpoznanie potrzeb i zasobów
 • Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań 

2. Spotkanie online na platformie MS Teams( 26 marca 2021r.) – organizator PSP Wilków: 

 • Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami
 • Tworzenie nowych rozwiązań
 • Zapoznanie z programowaniem w języku Scratch 

3. Spotkanie online na platformie MS Teams ( 16 kwietnia 2021r.) – organizator PSP Gołosze: 

 • Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami
 • Tworzenie nowych rozwiązań
 • Zapoznanie z wybranym oprogramowaniem dydaktycznym w klasach I-III i IV-VII 

4. Spotkanie online na platformie MS Teams (7 maja 2021r.) – organizator PSP Wilków:

 • Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami
 • Dzielenie się wiedzą zdobytą na różnych zewnętrznych szkoleniach 

5. Spotkanie podsumowujące (28 maja 2021r.) – PSP Gołosze:

 • Udział w lekcjach otwartych z informatyki i edukacji przyrodniczej w klasie I
 • Podsumowanie i omówienie pracy sieci
 • Ewaluacja
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status