29 Akcja Sprzątania Świata pod hasłem “Wszystkie śmieci są nasze”

Do Polski „sprzątanie świata” sprowadziła 28 lat temu założycielka Fundacji Nasza Ziemia – Mira Stanisławska-Meysztowicz. Od tej pory akcja organizowana jest nieprzerwanie co roku, zawsze w trzeci weekend września. Jest tym samym jedną z najstarszych i największych kampanii z zakresu ekologii w naszym kraju. Uczestnikiem Akcji może zostać każdy, kto w trzeci weekend września każdego roku, dobrowolnie i w dowolny sposób wychodzi posprzątać swoją najbliższą okolicę lub wybrany przez siebie kawałek Polski. Klas 4 na godzinie wychowawczej również włączyła się w akcję Sprzątanie świata. Jej celem było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również pokazać dzieciom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego
środowiska jest głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi. Była to lekcja poszanowania środowiska, promowania czystości oraz edukacja ekologiczna.