Piesza Promienista Pielgrzymka Szkół do Sanktuarium świętego Maksymiliana Maria Kolbe w Szczukach.

W dniu 15. 09. 2022 r. kolejny raz nasi uczniowie pod opieką nauczycieli podjęli trud pielgrzymowania do sanktuarium w Szczukach. Celem pątników było uczczenie patrona dzieci i młodzieży świętego Stanisława Kostki oraz włączenie się w obchody trwającego Tygodnia Wychowania ogłoszonego przez Episkopat Polski. Po dotarciu na miejsce wspólnie uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy świętej z uczniami okolicznych szkół: Lubani, Kłopoczyna, Trębaczewa, Chodnowa, Starej Wsi, Sadkowic. Jak co roku po Eucharystii czekał na nas słodki poczęstunek. Następnie mieliśmy czas na indywidualną modlitwę, zwiedzanie Kalwarii i zakup pamiątek. W tym roku humor i pogoda również nam dopisała. Należą się gorące brawa dzielnym pierwszakom. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie, wszystkim Pielgrzymom z Publicznej Szkoły Podstawowej w Gołoszach za podjęty trud, wysiłek i modlitwę, a rodzicom za odwiezienie w powrotnej drodze do domów oraz szkoły.

Bogusława Woźniak.