Żywa lekcja historii w ramach akcji #SzkołaPamięta

#SzkołaPamięta

Żywa lekcja historii28 października 2021r. uczniowie klas IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada 1918r. uczestniczyli w nietypowej lekcji historii z udziałem Marszałka Józefa Piłsudskiego, w którego wcielił się znany lokalny patriota i działacz społeczny Pan Włodzimierz Franciszek Malczewski.W bardzo interesujący sposób przybliżył młodzieży szkolnej sylwetki lokalnych bohaterów zasłużonych dla kraju i małej Ojczyzny. Uczestnicy spotkania mogli przenieść się w odległe czasy, począwszy od Polski pod zaborami po II wojnę światową. Wzruszające i dramatyczne losy powstańców i bohaterów wojennych były okazją do wykreowania wzorca współczesnego patrioty. Pamiątkowe fotografie uczniów z naszym honorowym gościem zakończyły spotkanie. Natomiast wspólny wyjazd na cmentarz parafialny celem zapalenia zniczy na grobach lokalnych patriotów i zmarłych nauczycieli, potwierdziły aktywny udział w akcji „Szkoła pamięta”. Dyrektor szkoły, nauczyciele i społeczność szkolna składają Panu Włodzimierzowi Malczewskiemu gorące podziękowania za żywą lekcję kształtowania patriotyzmu, wrażliwości oraz budowania mostu między pokoleniami.