Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w PSP w Gołoszach

1 września 2021r., nim zabrzmiał szkolny dzwonek, społeczność szkolna z asystą pocztu sztandarowego i sztandaru uczestniczyła we mszy świętej w kościele w Błędowie. Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 na terenie szkoły rozpoczęła się od wciągnięcia na maszt flagi państwowej i odśpiewania hymnu państwowego. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych w II wojnie światowej. Następnie głos zabrała nowo powołana na stanowisko dyrektora szkoły Pani Agnieszka Sikorska, witając wszystkich zebranych. Bukietem róż i ciepłymi słowami podziękowała za pracę ustępującej ze stanowiska Pani Małgorzacie Krasuskiej, która w imieniu wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych powitała kwiatami swoją następczynię. Nową Panią dyrektor życzliwie i z bukietem kwiatów przyjęli również rodzice i uczniowie. Dyrektor Agnieszka Sikorska zapoznała zebranych z organizacją roku szkolnego 2021/2022, odczytała list Ministra Edukacji i Nauki i życzyła wszystkim dobrego roku szkolnego. Na zakończenie głos zabrał Pan Jacek Adamski- sekretarz Gminy Błędów, przypominając o 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W swoim wystąpieniu podkreślił mocne strony szkoły i życzył całej społeczności szkolnej wiary oraz siły w pokonywaniu przeciwności w trudnym, pandemicznym okresie.