Akcja “Szkoła pamięta”

W tym roku społeczność naszej szkoły kolejny raz wzięła udział w akcji „Szkoła pamięta”. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę pielęgnowania pamięci o polskich bohaterach, szczególnie tych związanych z historią naszego miejsca zamieszkania i regionu. W ramach przedsięwzięcia uczniowie, wychowawcy i opiekunowie odwiedzili lokalne miejsca pamięci i poznawali związane z nimi historie. Sprzątali bezimienne i opuszczone groby, przygotowali gazetkę szkolną poświęconą zmarłym, tworzyli prace plastyczne nawiązujące do polskiej tradycji świąt zadusznych. Wśród podejmowanych działań znalazł się także wyjazd na cmentarz w Błędowie i spotkanie z panem Włodzimierzem Malczewskim, który zaprowadził uczniów do miejsc spoczynku bohaterów narodowych oraz osób zasłużonych. Przedstawiciele szkoły zapalili także znicze na grobach nauczycieli oraz osób zaprzyjaźnionych z naszą szkołą. Dzięki akcji „Szkoła pamięta” dzieci i młodzież nauczyli się nie tylko szacunku do polskiej tradycji, ale również pielęgnowania w sobie patriotyzmu, miłości do ojczyzny i pamięci historycznej. Akcja “Szkoła pamięta” była ważnym wydarzeniem w życiu naszej szkoły. Dzięki niej udało się zwiększyć wiedzę uczniów na temat historii, promować wartości społeczne oraz integrować społeczność szkolną.