„Polska to jest wielka rzecz”

„Polska to jest wielka rzecz”

Pod takim hasłem 15.11.2022r. w PSP im. 11 Listopada w Gołoszach odbyła się uroczysta akademia poświęcona 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie klas V, VII i VIII pod kierunkiem A. Sikorskiej, G. Czarneckiej i K. Jankowskiej w formie patriotycznej lekcji otwartej przybliżyli społeczności szkolnej i zaproszonym gościom skomplikowaną historię naszej Ojczyzny. W swoim wystąpieniu odwołali się do patriotycznych pieśni, tekstów literackich i okolicznościowych prezentacji multimedialnych obrazujących dzieje Polski. Młodzi aktorzy swoim twórczym uczestnictwem w uroczystości rozbudzali szacunek do tradycji, symboli narodowych, pogłębiali poczucie przynależności narodowej, a także uświadamiali sobie i zebranym, że wolność nie jest darem danym nam raz na zawsze. Uroczystość przebiegała w podniosłym, patriotycznym nastroju, który tworzyły nie tylko żywe słowo, ruch sceniczny, materiał dźwiękowy i filmowy, ale także sceneria i historyczne stroje uczniów. Dyrektor szkoły Agnieszka Sikorska gorąco podziękowała uczniom biorącym udział w tak ważnym wydarzeniu – Narodowym Święcie Niepodległości – za zaangażowanie i ich patriotyczne postawy oraz przybyłym na uroczystość gościom w osobach:- Mirosław Jakubczak- wójt Gminy Błędów,- Jacek Adamski- sekretarz Gminy Błędów,- Andrzej Kępka- radny Gminy Błędów,- Anna Górecka- przewodnicząca Rady Rodziców,- Halina Sitarek – Przyjaciel Szkoły. Pani dyrektor złożyła także wyrazy wdzięczności Rodzicom uczniów klas IV i VII za przygotowanie słodkiego poczęstunku dla całej społeczności szkolnej. Gromkie brawa oraz ciepłe i budujące słowa Pana wójta były najlepszym dowodem na to, że warto czcić Patrona Szkoły i oddawać szacunek wszystkim patriotom, którzy wywalczyli nam niepodległość. Na zakończenie uroczystości odbyło się podsumowanie gminnego konkursu plastycznego „Gdy myślę, Polska – Najpiękniejszy Kotylion Narodowy” zorganizowanego przez Katarzynę Jankowską.