„Ze szkoły w Gołoszach do Pałacu Kensington”

„Ze szkoły w Gołoszach do Pałacu Kensington”

   Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im.11 Listopada 1918r. w Gołoszach pod kierunkiem nauczycielki języka angielskiego p.Katarzyny Pietruchy przygotowali i wysłali kartki z życzeniami w języku angielskim do księżnej Kate i księcia Williama z okazji 10-tej rocznicy ich ślubu.
   Zajęcia z języka angielskiego, które odbyły się w trakcie nauki zdalnej, miały na celu promowanie wiedzy na temat Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz poszerzenie kompetencji językowych. W czasie wakacji nadeszło oficjalne podziękowanie od książąt Cambridge z Pałacu Kensington. Ciekawa forma przeprowadzonych zajęć spowodowała większe zaangażowanie i mobilizację dzieci w rozwój zainteresowań i doskonalenie sprawności językowych. Uczniowie z wielką radością odczytali wiadomość zwrotną i oczekują na kolejne okazje do świętowania z brytyjskim dworem królewskim.