Samorząd uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 2019/2020:

  • Przewodnicząca SU –
  • Z – ca przewodniczącej SU – 
  • Skarbnik –

 

  • Członkowie Zarządu:

     

  • Opiekun Samorządu Uczniowskiego :