Przedstawienie profilaktyczne: „ Kto zawinił ?”

Uczniowie klasy VII w przedstawieniu profilaktycznym przybliżyli całej społeczności szkolnej problematykę związaną z dopalaczami i narkotykami.

Na krótki czas sala gimnastyczna zamieniła się w salę sądową. Nasi aktorzy przeprowadzili rozprawę, która miała odpowiedzieć na pytanie „ Kto jest winny, że nastolatek uzależnił się od narkotyków i dopalaczy”.

Po zakończeniu przewodu sądowego pytania o winnych zadawała pani pedagog.

Uczniowie zgodnie stwierdzili, że nie ma jednej odpowiedzialnej osoby. Za uzależnienie chłopca odpowiadają: diler, sam kupujący i oczywiście rodzice.

Przedstawienie przygotowane przez siódmoklasistów było kolejnym elementem cyklu działań profilaktycznych podejmowanych w szkole.

W kwietniu na zebraniu dla rodziców przedstawiono wyniki ankiet, prezentację multimedialną, odbyło się też spotkanie z policjantami.

Jeszcze w maju czeka uczniów pogadanka z policjantkami, które udzielą więcej  informacji i wskazówek dotyczących narkotyków i dopalaczy.