Podziękowania

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOŁOSZACH SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA RODZICOM I PRZYJACIOŁOM SZKOŁY ZA ŻYCZLIWOŚĆ I WKŁAD PRACY NA RZECZ SZKOŁY

 

Rok szkolny 2017-2018

  1. Pani Bożenie Wojciewskiej za tort z okazji DEN.
  2. Pani Ewie Pieczątkowskiej za udział w akademii z okazji DEN i przekazanie kosza ze słodkościami od rodziców i uczniów.
  3. Rodzicom uczniów kl. V za przygotowanie poczęstunku z okazji Dnia Patrona.
  4. Rodzicom kl. II za tort z okazji Dnia Pluszowego Misia.
  5. Rodzicom dzieci z oddziału przedszkolnego za przygotowanie Wigilii.
  6. Panu Włodzimierzowi Malczewskiemu za przekazanie książek o tematyce historycznej do biblioteki.
  7. Rodzicom klasy IV za przygotowanie poczęstunku z okazji Dnia Babci i Dziadka.
  8. Agnieszce i Waldemarowi Kawenczyńskim za przekazanie zabawek do oddziału przedszkolnego.
  9. Renacie i Jackowi Gołuchowi za przekazywanie pieczywa na uroczystości szkolne.
  10. Jarosławowi Snopek za kupienie z własnych środków zamka i jego wymianę w drzwiach.