Podsumowanie akcji „Podaruj książkę bibliotece”

Dn.16.03. 2018r. podsumowano akcję „ Podaruj książkę bibliotece”.

W wyniku akcji „Podaruj książkę bibliotece”, która trwa od 1 – 28 lutego 2018 , zebrano 158 woluminów, niezwykle ciekawych tytułów, które wzbogaciły nasz  księgozbiór. Najwięcej otrzymaliśmy bajek, baśni i innych książek dla dzieci, kilka lektur i wydań albumowych.

W większości są to wartościowe i nowe wydania. Książki do szkoły przynosili uczniowie, zdarzało się, że powyżej dwudziestu tytułów! Dzieci okazywały przy tym ogromną radość. Do akcji przystąpili także nauczyciele.
Pomyślny przebieg akcji świadczy o tym, że przeczytane książki chętnie przekazujemy dla innych, którzy także będą mogli z nich korzystać. Najwięcej książek – 65 egz. podarował Jakub Basek z klasy V  i stał się tegorocznym liderem Akcji.

Złota lista darczyńców:

Nauczyciele:                                                                             
1. Dyrektor szkoły p. M. Krasuska

2. G. Czarnecka   W. Krzemińska kl.2

3. K. Jankowska

4. J. Szarlip

5. M. Tępińska

 

Uczniowie:

1. P. Górecka kl. 0

2. W. Krzemińska kl.2

3. M. Pruszyńska kl.3

4. K. Kowalska kl.5

5. J. Basek kl.5

6. A. Kępka      kl.6

7. K. Kowalska kl.6
Darczyńcom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do lektury!!!