Podręczniki

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

w Publicznej Szkole Podstawowej im. 11 Listopada 1918 r. w Gołoszach  w roku szkolnym 2017/2018

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018

PODRĘCZNIKI, KTÓRE ZAKUPIĄ RODZICE:

 

KLASA PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWCA NR DOPUSZCZENIA
0 Religia Ks. Andrzej Tulej „ Bóg jest blisko” Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej AZ-03-03/2-10
Kl. I Religia Aneta Frączak

Ks. Robert Szewczyk

Ks. Sławomir Kulczyk

„W imię Ojca i Syna i Ducha Św.”

Podręcznik część 1 i część 2

 

 

Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa AZ-11-01/10

WA-1/12

Kl. II Religia Ks. Robert Szewczyk

Aneta Frączak

”A oto ja jestem z Wami”

1.   Podręcznik do religii dla klasy 2 szkoły podstawowej cz.1 i cz.2

2.   Ćwiczenia do religii dla klasy 2 szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa AZ-12-01/10

-WA-2/13

Kl. III Religia Ks. Robert Szewczyk

Aneta Frączak

„Kto spożywa moje ciało, ma życie”.

1. Katechizm.

2. Ćwiczenia do religii.

Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa AZ-13-01/10-WA-2/14
Kl. IV Religia Ewelina Adamowicz

Wioletta Tracz

„Jestem chrześcijaninem”

1. Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej

Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa AZ-21-01/10-WA-3/13
J. rosyjski Beata Gawęcka-Ajchel

Anna Żelezik

„Cmyneнu 4”  

WSiP

 

381/1/2011
Kl. V J. rosyjski Beata Gawęcka-Ajchel

Anna Żelezik

„Cmyneнu 5”  

WSiP

 

 
Religia Ks. Marek Czyżewski

Ewelina Adamowicz

„Wierzę w Jednego Boga”

 

1. Podręcznik do kl.V

 

Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa AZ-22-01/10

-WA-3

Kl. VI Religia Ks. Marek Czyżewski

Ks. Michał Polny

D. Kornacka

„Wierzę w Święty Kościół Powszechny”

1. Podręcznik do kl. VI

Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa AZ-23-01/10-WA-5/14
Kl. VII  

                                                   Podręczniki do klasy VII zakupi szkoła

 

 

Szkolny Zestaw Podręczników został dopuszczony do użytku szkolnego decyzją dyrektora szkoły – po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną – w dniu 13.06.2017 r. z mocą obowiązującą od 01.09.2017 r.

 

PODRĘCZNIKI DO KLASY VII ORAZ POZOSTAŁE PODRĘCZNIKI DO KL. 0 -VI ZAKUPI SZKOŁA