WITAJ, MAJOWA JUTRZENKO!

26 kwietnia 2018r.  odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej im. 11 Listopada 1918r. w Gołoszach uroczystość z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, połączona z obchodami 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Celem tej uroczystości było rozbudzenie zainteresowań Ojczyzną i kształtowanie poczucia dumy z przynależności narodowej. Był to również czas przypomnienia zebranym historii powstania pierwszej w Europie, a drugiej na świecie najważniejszej ustawy, czyli Konstytucji oraz poznania genezy i roli w życiu narodu barw ojczystych.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, których powitała dyrektor szkoły Małgorzata Krasuska, a byli to:

  1. Jacek Adamski – sekretarz Gminy Błędów,
  2. Włodzimierz i Grażyna Malczewscy – ofiarodawcy masztu,
  3. Marek Kowalczyk – radny Gminy Błędów,
  4. Andrzej Kacprzak – sołtys wsi Gołosze,
  5. Halina Sitarek – przyjaciel szkoły,
  6. Halina Augusiewicz – emerytowana dyrektor szkoły,
  7. Hanna Pawlak – emerytowany pracownik szkoły,
  8. Ewa Pieczątkowska – przewodnicząca Rady Rodziców,
  9. Witold Wójcik – mazowiecka tv

Aby uczcić ten dzień uczniowie klasy IV, VI i VII przygotowali pod kierunkiem Genowefy Czarneckiej program słowno-muzyczny poświęcony naszym barwom narodowym i naszej Ojczyźnie. Oprawą muzyczną zajął się  Janusz Szarlip.

Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzone było w naszej szkole po raz pierwszy, a jego inicjatorami byli Pan Włodzimierz Malczewski i śp. Stanisław Sitarek. Testament zmarłego przedwcześnie Pana Sitarka wypełnił Pan Malczewski ze swoją żoną, którzy z racji obchodów 100-rocznicy odzyskania niepodległości Polski ufundowali maszt i flagę państwową.

Bardzo podniosłym momentem tej uroczystości było przekazanie na ręce Pani dyrektor M. Krasuskiej przez lokalnego patriotę flagi państwowej, którą poczet flagowy w osobach- Patryk Snopek, Szymon Pośniak i Seweryn Wojciewski – uroczyście podniósł na maszt przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego”.

Ten szlachetny gest, za który z całego serca Panu Malczewskiemu dziękujemy, jest dla nas szczególnym wyróżnieniem, bo wiąże się nierozerwalnie z zaszczytnym imieniem, jakie nosi nasza szkoła – „11 listopada 1918r.” – powiedziała w swoim przemówieniu dyrektor szkoły – Małgorzata Krasuska.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wyróżnienie takie jest jednocześnie zobowiązaniem do poznawania swoich korzeni oraz atrybutów własnej tożsamości, której symbol flagi ma szczególne znaczenie. Eksponując nasze ojczyste barwy narodowe podczas różnych uroczystości szkolnych i państwowych, będziemy czynić to z szacunkiem, by patrząc na powiewającą na wietrze biało-czerwoną chorągiew, manifestować patriotyzm i poczuć dumę z faktu bycia Polakami. Jesteśmy to winni nie tylko Panu Malczewskiemu, ale także sobie samym, naszym dzieciom i wnukom, a przede wszystkich Polsce.

Uroczystość była dla wszystkich zebranych wspaniałą lekcją patriotyzmu.

Opracowała:

Genowefa Czarnecka