Teatrzyk objazdowy pt. „Najlepszy rachunek to dobro i szacunek”

W dniu 16.02.2018 r. szkołę odwiedził teatrzyk objazdowy z Białego Stoku z występem pt. „Najlepszy rachunek to dobro i szacunek”. Uczniowie z wielką ochotą oglądali przedstawienie i w nim uczestniczyli udzielając prawidłowo odpowiedzi na pytania padające od aktorów. Przedstawienie miało na celu przypomnieć uczniom jak należy się zachowywać w życiu codziennymi. Jednym z przesłań jakie nosił ze sobą występ było to, że każdego dnia trzeba starać się być dobrym, bo dobro do nas wraca.