Ślubowanie pierwszoklasistów

13 października 2016r.

Ślubowania nadszedł czas !

Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem zarówno dla dzieci, jak i dla ich rodziców. Dzieci poznają nowe środowisko, kolegów i nauczycieli.

13 października 2016 r. pierwszoklasiści z Publicznej Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada 1918r. przeżywali niezwykłą uroczystość – ślubowanie.

To bardzo ważny i uroczysty dzień w życiu każdego pierwszaka. Podczas uroczystego apelu towarzyszyli dzieciom rodzice, zaproszeni goście: sponsor szkoły pani H. Natorska, przewodnicząca Rady Rodziców pani E. Pieczątkowska , emerytowani pracownicy szkoły pani H. Augusiewicz i pani T. Kępka, koledzy ze starszych klas, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

Dzieci z klasy pierwszej przedstawiły przygotowany pod kierunkiem pani H. Wojteckiej program artystyczny pt. ,, Ślubowania nadszedł czas”. Pierwszaki z przejęciem recytowały wyuczone role i śpiewały piosenkę . Zaś koleżanki i koledzy z klasy drugiej odgrywając rolę zwierząt ” dobrych wróżek”, starali się obdarować pierwszaków dobrymi cechami tj. mądrość, życzliwość, dobroć oraz siła. Po części artystycznej uczniowie z powagą złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, którego treść odczytała wychowawczyni klasy pierwszej.

Po ślubowaniu pani dyrektor Małgorzata Krasuska wielkim ołówkiem pasowała pierwszaków na uczniów Szkoły Podstawowej w Gołoszach. Każdy świeżo pasowany uczeń, otrzymał legitymację szkolną oraz pamiątkową książeczkę i dyplom , ufundowane przez Radę Rodziców. Ponadto pierwszaki otrzymali drobne upominki od pani dyrektor -M. Krasuskiej.

Na zakończenie miłego i pełnego wrażeń dnia , rodzice przygotowali dzieciom słodki poczęstunek.

Pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów na dalsze lata nauki !