Konkurs na najciekawszy różaniec

Konkurs ,, Na najciekawszy różaniec ” w naszej szkole został rozstrzygnięty
W październiku w naszej szkole ogłosiliśmy konkurs „Na najciekawszy różaniec” wykonany rodzinnie lub indywidualnie. Odzew był natychmiastowy i zaskakujący. Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną pomysłowością i wielką precyzją. Wszystkie różańce można było oglądać na wystawie, która znajdowała się na dolnym korytarzu obok szatni.
Ze wszystkich prac komisja wybrała12. Kryteria oceny to: pomysł , inwencja twórcza wykonawców, oryginalność wykorzystanych materiałów, estetyka pracy.
Wyróżnienia otrzymali:
1. Maria Górska 72pkt.
2. Wenancjusz Gałązka 51 pkt.
3. Aleksandra Czyżewska 47 pkt.
4. Magdalena Kacprzak 45 pkt.
5. Patryk Snopek 37 pkt.
6. Kinga Kacprzak i Dawid Łączek 35 pkt.
7. Patrycja Czyżewska i Dominik Pruszyński 27 pkt.
8. Katarzyna Kowalska 24 pkt.
9. Helena Górska 23 pkt.
10. Beata Kępka 20 pkt.
Dziękujemy dzieciom i młodzieży za udział w konkursie oraz czynne zaangażowanie w Nabożeństwo Różańcowe w parafii świętego Prokopa Opata w Błędowie i parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Szczukach.