I Międzyszkolny Konkurs z języka angielskiego – English Master

27.03.2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Gołoszach odbył się I Międzyszkolny Konkurs z języka angielskiego – English Master. Udział w nim wzięło 12 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum w Błędowie, Lipiu i Gołoszach. Konkurs miał na celu sprawdzenie wiedzy uczniów pod kątem znajomości słownictwa, gramatyki oraz kultury obszaru językowego. Stanowi on inspirację  do nauki języka angielskiego, który jest jednym z ważniejszych narzędzi komunikacji w integrującej się Europie. Po napisaniu testu na uczniów czekał poczęstunek.

Wyniki konkursu:
I miejsce – Julia Senator
II miejsce – Wiktoria Rzeńca
III miejsce – Nikola Mróz

Zwycięzcom gratulujemy!