GMINNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1 września 2016r.

01.09.2016r. był w naszej szkole wyjątkowo uroczysty. W inauguracji nowego roku szkolnego oprócz uczniów, rodziców i nauczycieli uczestniczyli liczni zaproszeni goście w osobach:

 

  • Sławomir Adamiec-dyrektor Departamentu współpracy z samorządem terytorialnym MEN,
  • Kazimierz Ciszek – dyrektor placówki partnerskiej Aviva w Radomiu,
  • Jacek Adamski – sekretarz gminy Błędów,
  • Ks. Leszek Bruliński – proboszcz parafii św. Prokopa Opata w Błędowie,
  • mł. asp. Leszek Marcinkowski – kierownik Posterunku Policji w Błędowie,
  • Karol Majewski – dyrektor Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej o/Błędów,
  • Maria Pietrzak – kierownik ZOG-u w Błędowie,
  • Andrzej Kacprzak – prezes OSP w Gołoszach,
  • chrzestni sztandaru naszej szkoły, dyrektorzy szkół z gminy Błędów, radni powiatu grójeckiego i gminy Błędów, sponsorzy i poczty sztandarowe z gminnych szkół.

 

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. celebrowaną przez księdza proboszcza L. Brulińskiego w kościele parafialnym. Następnie wszyscy przemieścili się do budynku naszej szkoły. Po odśpiewaniu hymnu narodowego i uczczeniu minutą ciszy pamięci wszystkich poległych w II wojnie światowej nastąpiło powitanie wszystkich uczestników przez dyr. szkoły Małgorzatę Krasuską.

O planowanych zmianach w szkolnictwie mówił Sławomir Adamiec-dyrektor Departamentu współpracy z samorządem terytorialnym MEN, a o wkładzie finansowym w oświatę gminy – Jacek Adamski – sekretarz gminy Błędów. Podkreślił też ogromne zaangażowanie w życie placówki rodziców naszych uczniów. Obaj Panowie złożyli społeczności szkolnej życzenia z okazji nowego roku szkolnego.

Następnie p. Agnieszka Sikorska odczytała listy nadesłane przez Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i Aurelię Michałowską – Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Ostatnim punktem uroczystości była krótka część artystyczna pt. „Szkoła według woźnych” przygotowana pod kierunkiem p. Genowefy Czarneckiej i p. Katarzyny Jankowskiej. Młodzi aktorzy z klas V i VI świetnie odegrali satyryczne scenki. Śpiewem i tańcem promowali swoją szkołę i rozbawiali publiczność do łez. Miło było usłyszeć ciepłe słowa widzów, którzy podziwiali zdolności aktorskie naszych uczniów. Jesteśmy z Was dumni!

Uroczystość przebiegała w życzliwej i sympatycznej atmosferze. Nie zabrakło też poczęstunku przygotowanego przez Radę Rodziców. Mamy nadzieję, że cały nowy rok szkolny będzie tak wspaniały, jak jego inauguracja.

Opracowała:
Genowefa Czarnecka