Biskup warszawski Michał Janocha z wizytą w PSP w Gołoszach 

19 czerwca 2017r.

19 czerwca 2017r. społeczność szkolna w Gołoszach miała zaszczyt gościć Niecodziennego Gościa bp. Michała Janochę w towarzystwie ks. proboszcza parafii Błędów – Leszka Brulińskiego. Dyrektor szkoły, przedstawiciele rodziców, wszyscy uczniowie i nauczyciele powitali ekscelencję pieśnią „Witamy, witamy w progach naszej szkoły” oraz wymownymi wierszami. Samorząd Uczniowski wręczył też kwiaty. Po wysłuchaniu krótkiego montażu słowno – muzycznego urozmaiconego tańcem biskup rozmawiał z uczniami. W sposób alegoryczny uwypuklił, że życie człowieka to nieustanna wędrówka z mapą, którą stanowi „Pismo Święte, a kompasem jest nasze sumienie. Po udzieleniu duszpasterskiego błogosławieństwa Niezwykły Gość udał się na spotkanie z Rodzicami i Radą Pedagogiczną. Mile był zaskoczony poczęstunkiem przygotowanym przez Radę Rodziców. Stwierdził, że odkąd wizytuje różne parafie, pierwszy raz miał okazję zjeść śniadanie w szkole, co było dla gospodarzy dużym wyróżnieniem. Podczas konsumpcji dyskutowano o bieżących zmianach w oświacie. Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej i życzliwej atmosferze. Trwałym śladem obecności biskupa w naszej szkole jest Jego wpis do Księgi Pamiątkowej i Kroniki Szkoły. Dyrektor M. Krasuska podziękowała wszystkim za przygotowanie krótkiej, ale wyjątkowej uroczystości.

Opracowała:
Genowefa Czarnecka