SPOTKANIE Z POLICJANTAMI KOMENDY POWIATOWEJ  W GRÓJCU 

7 października 2016r.

W piątek, 7 października 2016 r. policjanci z Komendy Powiatowej w Grójcu podinspektor Radosław Kaczmarek oraz komisarz Agnieszka Wójcik odwiedzili uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada 1918 r. w Gołoszach.

W trakcie tych odwiedzin funkcjonariusze przeprowadzili pogadankę profilaktyczną na temat bezpiecznego poruszania się po drodze i zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Przedstawiono także zagadnienia dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu, zagrożenia związane z „cyberprzemocą” oraz korzystaniem z portali społecznościowych. Starsi uczniowie dowiedzieli się jakie zachowania są prawem zabronione i co może grozić nieletniemu za łamanie prawa.

Pogadanka policjantów cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy chętnie uczestniczyli w dyskusji oraz zadawali pytania. Wszyscy zostali także obdarowani odblaskami. Spotkania tego typu mają charakter prewencyjny i z pewnością przyczyniają się do poprawy wiedzy młodych ludzi na tematy zagrożeń, z którymi czasem nieświadomie mogą się spotkać.

Opracowała:

Katarzyna Jankowska