Kalendarz wydarzeń

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Lp. Miesiąc Nazwa uroczystości Odpowiedzialny
1. IX Rozpoczęcie roku szkolnego G .Czarnecka
2. IX Wybory SU G. Czarnecka
3. X Dzień Edukacji Narodowej Opiekun SU
4. XI Rocznica Niepodległości Polski – Dzień Patrona Szkoły A. Sikorska

J. Szarlip

5. XI Andrzejki M. Tuszyńska,  

H. Wojtecka

6. XII Kolędowanie B. Woźniak, J. Szarlip
7. I Dzień Babci i Dziadka M. Tępińska,

K. Jankowska,wych.

8. I Choinka noworoczna H. Wojtecka,

M. Tuszyńska

9. II Walentynki Opiekun SU
10. III Powitanie wiosny – Festiwal piosenki obcojęzycznej K. Rylska, B. Jerka
11. IV Dzień Ziemi I. Wojtczak, A. Szymanek
12. V Konstytucja 3 Maja G. Czarnecka
13. VI Dzień Dziecka A. Sikorska, J. Szarlip,

R. Sobczyk

14. VI Swięto Rodziny A.Sikorska, J .Szarlip
15. VI Zakończenie roku szkolnego G. Czarnecka