Kalendarz Roku Szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

 

1 Rozpoczęcie rocznych
zajęć dydaktyczno – wychowawczych
2 września 2019 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia  2019 r.
3 Ferie zimowe 10 luty- 23 luty 2020 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2019 r.
5 Egzamin ósmoklasisty 22 kwietnia 2020, godz. 9:00 (język polski)

23 kwietnia 2020, godz. 9:00 (matematyka)

24 kwietnia 2020, godz. 9:00 (język obcy nowożytny)

6 Zakończenie rocznych
zajęć dydaktyczno – wychowawczych
26 czerwca 2020 r.
7 Ferie letnie 27 czerwca –  31 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

  • 02.01-03.01.2020
  • 24.04.2020
  • 10.06.2020
  • 12.06.2020