Kalendarz Roku Szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

 

1 Rozpoczęcie rocznych
zajęć dydaktyczno – wychowawczych
3 września 2018 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 22 – 31 grudnia  2018 r.
3 Ferie zimowe 28 styczeń – 10 luty 2019 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.
5 Egzamin ósmoklasisty 15 kwietnia 2019, godz. 9:00 (język polski)

16 kwietnia 2019, godz. 9:00 (matematyka)

17 kwietnia 2019, godz. 9:00 (język obcy nowożytny)

6 Zakończenie rocznych
zajęć dydaktyczno – wychowawczych
21 czerwca 2019 r.
7 Ferie letnie 22 czerwca –  31 sierpnia 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

  • 2 listopad 2018 r.
  • 15,16,17 kwietnia 2019 r. (egzaminy ósmoklasisty)
  • 29, 30 kwietnia 2019 r.
  • 2 maja 2019 r.