Kalendarz Roku Szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

 

1 Rozpoczęcie rocznych
zajęć dydaktyczno – wychowawczych
3 września 2018 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia  2018 r.
3 Ferie zimowe 28 styczeń – 10 luty 2019 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.
5 Egzamin ósmoklasisty  

 

6 Zakończenie rocznych
zajęć dydaktyczno – wychowawczych
21 czerwca 2019 r.
7 Ferie letnie 22 czerwca –  31 sierpnia 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych: