Szkolny konkurs na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową

 

                                                   

                                       Szkolny Konkurs na najpiękniejszą

Szopkę Bożonarodzeniową

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa

im. 11 Listopada 1918 r. w Gołoszach.

 1. Celem konkursu jest:

 • Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;

 • Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;

 • Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa,

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych;

 • Integracja wspólnoty rodzinnej (szopka może być wykonana z pomocą członków rodziny).

 • Stworzenie warunków korzystania z różnorodnych form spędzania czasu wolnego.

 1. Tematyka konkursu

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.

 1. Warunki konkursu

  • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Gołoszach.

  • Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych: uczniowie kl. I-III

i uczniowie kl. IV-VIII ,

  • W konkursie nie mogą być zgłaszane szopki biorące udział w innym konkursie.

  • Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną na podstawie nie mniejszej niż 15cm x 15cm i nie większej niż 40cm x 40cm wykonaną z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonywanie szopek z materiałów trwałych i naturalnych: sznurków jutowych, lnu, roślin, masy solnej, gliny, tektury, słomy, drewna itp. Technika wykonania pracy dowolna.

  • Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo, itp.). Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, klasę.

  • Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację warunków niniejszego regulaminu.

 1. Ocena i nagrody

  • Szopki będą oceniane według następujących kryteriów: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu; opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych); wkład pracy; estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji; walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

  • Komisja Konkursowa oceni szopki w dwóch ww. kategoriach wiekowych. W każdej z nich zostaną nagrodzeni trzej wykonawcy najpiękniejszych szopek.

  • Prace należy składać u organizatorów konkursu do 15.12.2018 roku

Bogusława Woźniak