Święto Patrona Szkoły

 

15 listopada 2019r. obchodziliśmy w naszej szkole Święto Patrona połączone ze 101. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji uczniowie klas IV-VIII przedstawili program słowno-muzyczny zatytułowany „Dzieci z Wrześni”. Występ został przygotowany przez Agnieszkę Sikorską, Genowefę Czarnecką oraz Magdalenę Skruczaj.
Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie dyrektor szkoły, pani Małgorzata Krasuska, powitała wszystkich obecnych i zaprosiła do obejrzenia przedstawienia.
Tegoroczny spektakl został dedykowany dzieciom z Wrześni, które od 1901 roku podjęły w szkołach bierny protest przeciw germanizacji. Polityka Prus w tamtym czasie zmierzała do unicestwienia wszelkich przejawów polskości. Konsekwentnie realizowana, miała stopniowo zgermanizować ludność polskiego pochodzenia. Prusacy nie docenili jednak ducha naszego narodu. Kolejne pokolenia Polaków nie pozwoliły obumrzeć korzeniom, z tych korzeni wyrastały nowe pędy polskości, zdolne do walki o Ojczyznę. Protest dzieci z Wrześni to przykład walki o wolność i niepodległość.

Grę aktorską wzbogacono piękną muzyką, która budowała nastrój i emocje. Występ uczniów dostarczył wielu wzruszeń i skłonił do refleksji. Podczas uroczystości przedstawiono również wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego: „Gdy myślę…Polska”. Konkurs ten został zorganizowany przez Katarzynę Jankowską. Autorzy nagrodzonych prac osobiście odebrali nagrody. Z nadesłanych na konkurs prac została zorganizowana wystawa.

Po występie wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców uczniów klasy V.